DiBÉ Hózhǫ́ Yitł’ó — Eric-Paul Riege
BFA Honors Thesis installation, performance, and exhibition

Ałkʼidą́ą́, shimá bimásání Angela Ashley bidibé hólǫ́. Dibé DiBÉ Nizhóníyee’ wolyé. Shimá bimásání dóó DiBÉ Nizhóníyee’ Tó Díílidídę́ę́ʼ naazhʼáázh.

April 28 2017 9am-3pm
Pop-up installation and performance on UNM campus Smith Plaza [in front of Zimmerman library] for ArtsUnexpected 2017

June 5–16 2017
Exhibition at CFA Downtown Studio [113 4TH ST NW, ABQ NM 87102]
Opening reception: June 9 2017, 6pm-830pm